HOME FIRMA JAKOŚĆ METODA TRABUCCO OFERTA KONTAKT ZAMÓWIENIA
     
BADANIA LABORATORYJNE
PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA, KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI, TESTY LABORATORYJNE

Naszym celem jest wyposażenie chirurga w siatki przepuklinowe o najwyższej jakości, zapewniające skuteczne leczenie jak i pełne bezpieczeństwo chorych.

Z tego względu wszystkie siatki jak i cały proces ich produkcji jest poddawany ciągłej szczegółowej kotroli.

Dodatkowo, obok przedstawiamy publikacje przedstawiające wyniki badań laboratoryjnych z użyciem siatek firmy Herniamesh przedprowadzonych przez niezależne jednostki badawcze.  • Przed dopuszczeniem do stosowania klinicznego siatki firmy Herniamesh były szczegółowo testowane laboratoryjnie, a proces produkcji i kontroli jakości musiał spełniać międzynorodowe normy dla produktów implantowanych na stałe w organiźmie.

  • Siatki firmy Herniamesh otrzymały certyfikat dopuszczenia do stosowania klinicznego wydany przez FDA w USA, znak CE w Europie oraz ISO9001. System jakości jest certifykowany przez firmę Certimedica wg zasad ISO 9001 oraz UNI EN 46001. Certyfikaty te odnawiane są na podstawie okresowych kontroli procesu produkcji oraz jak i samych siatek.

  • Dodatkowo przed w trakcie rejestracji w Polsce siatki były testowane laboratoryjnie w Instytycie Leków i Środków Medycznych w Warszawie, gdzie otrzymał pozytywną ocenę i świadectwo dopuszczenia do klinicznego użycia na terenie naszego kraju.Projektowanie
Projektowane przez chirurga
Wszystkie siatki zostały zaprojektowane przez Prof. Ermanno Trabucco w oparciu o swoje doświadczenia kliniczne w Trabucco Hernia Institute w Nowym Jorku.
Obecnie są stosowane przez chirurgów na wszystkich kontynetach.

Nowoczesna konstrukcja siatki
Ostatecznie w zależności od zastosowania protezy wybrał on 6 różnych splotów nici polipropylenowej, które w połączeniu z odpowiednim kształtowaniem w trakcie tkania siatki nadają każdej protezie odpowiednie parametry: swoistą grubość, sprężystość, makroporowatość oraz odpowiednią pamięć płaskiego kształtu.
Produkcja i Kontrola jakości

powiększ
Wstępna kontrola jakości
Kontrola jakości rozpoczyna się od kontroli surowego materiału- siatki polipropylenowej, z której następnie kształtuje się protezy powłok brzusznych. Kontrola na tym etapie produkcji zapewnia odpowiednią jakość materiału, odpowiednie parametry fizyczne zgodne ze specyfikacją.

powiększ
  
powiększ
Produkcja
Protezy są ostatecznie kształtowane w specjalnie zaprojektowanych do tego celu maszynach, których praca jest w sposób ciągły monitorowana zapewniając wysoką precyzję działania i odpowiednie parametry końcowego produktu.

powiększ
  
powiększ
Oczyszczanie i Sterylizacja
W specjalnym pomieszczeniu zapewniającym warunki klasy 10 000 protezy są poddawane ostatecznemu oczyszczaniu w kąpieli ultradzwiękowej i podddawane ponownej kontroli jakości przed przemysłową sterylizacją i pakowaniem. W ten sposób zapewniono otrzymanie ultra-czystego produktu, ograniczając rozwój bakterii do minimum.

powiększ
Ostateczna kontrola jakości
Ponowna kontrola zapewnia 100% gwarancję wysokiej jakości ostatecznego produktu.

powiększ
Pakowanie i znakowanie opakowań
Wyraźne oznaczenie opakowań, jednostronne przezroczyste ostatnie pozwala jednoznacznie rozpoznać protezę przed jej użyciem Każde opakowanie zawiera dodatkowo etykietę z informacją o protezie z numerem Lot, która umieszczana w dokumentacji chorego pozwala na jej identyfikację po zabiegu.

powiększ
  
powiększ
Szybki transport
Wszytkie protezy znajdujące się w naszej ofercie są gotowe do wysłania pocztą priorytetową i docierają do zamawiającego w ciągu 24- 72 godzin od momentu złożenia zamówienia.