HOME FIRMA JAKOŚĆ METODA TRABUCCO OFERTA KONTAKT ZAMÓWIENIA
     
SIATKI PRZEPUKLINOWE Dlaczego siatki Herniamesh
T-SLING z częścią BIOSORB - PROTEZA UROLOGICZNA

Szanowni Państwo,

Jednym z celów działalności Polherni jest również promocja najnowocześniejszych sposobów leczenia oraz najświeższych zdobyczy nauki i techniki.

Na naszej stronie będziemy więc zamieszczać regularnie aktualne informacje ze świata nauki dotyczące chirugii przepuklin oraz leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Jeśli macie Państwo ciekawą informację i chcielibyście ją tu zamieścić, zapraszamy.


18.01.2006

Korespondecja z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego (American College of Surgeons)

San Franscisco, 16-20 październik 2005
Zobacz korespondencję, plik pdf

  


15.01.2006

W grudniu 2005 w Turynie we Włoszech, odbył się 27 Międzynarodowy Zjazd Europeajskiego Towarzystwa Przepuklinowego (European Hernia Society).

Dr Abbonante z Włoch prezentował wyniki prospektywnego badania wieloośrodkowego operacji przepuklin brzusznych przy użyciu siatki bez mocowania jej szwami. W badaniu tym bierze udział również Klinika Chirugii AMG w Gdańsku.

Prezentowana technika operacyjna skraca i upraszcza zabieg operacyjny leczenia przepuklin brzusznych.

Pobierz streszczenie i zobacz prezentację14.01.2006

W wiadącym czasopiśmie przepuklinowym Hernia zostanie wkrótce opublikowana praca z Kliniki Chirurgii AMG w Gdańsku, pt. "Is there a need for a mesh plug in iguinal hernia repair? Randomized prospective study of the use of Hertra 1 compared to Prefix Plug".

Autorzy opisują wyniki badania porównawczego operacji z użyciem korka (mesh plug) i implantacji jedynie ukształtowanej Hertra 1 metodą Trabucco na grupie 100 chorych.

Porównywalne wyniki po zastosowaniu każdej z metod operacyjnych sugerują, że w małych i średniej wielkości przepuklinach pachwinowych nie jest konieczne stosowanie korka, wywstarczy implantacja jednej płaskiej siatki metodą Trabucco, co skraca zabieg operacyjny i zmniejsza ryzyko powikłań wynikających z obecności trójwymiarowego korka.

W celu otrzymania pełnego tekstu pracy prosimy o kontakt konsultacje@polhernia.pl