HOME FIRMA JAKOŚĆ METODA TRABUCCO OFERTA KONTAKT ZAMÓWIENIA
     
SPOSÓB IMPLANTACJI
OFERTA HANDLOWA
T-SLING z częścią BIOSORB - PROTEZA UROLOGICZNA

Implantacji protezy T-SLING® z dostępu załonowego.

Śluzówkę pochwy nacina się podłużnie na odcinku 3-4 cm. Następnie preparując na ostro uwidacznia się dolną powierzchnię cewki moczowej oraz boczną powierzchnię ścian miednicy mniejszej. W dalszej kolejności preparując palcem na tępo w warstwie pod powięzią miedniczną bada się stopień uszkodzenia więzadła cewkowo- miednicznego. W przypadku, gdy jednocześnie występuje przepuklina pęcherzowa (cystocele), zabieg naprawczy przepukliny wykonywany jest w pierwszej kolejności. O ostatecznej wielkość T-Slingu decyduje operator w czasie zabiegu docinając protezę tak, aby ułożona bez napięcia była większa o 2 cm od odległości między łukami ścięgnistymi.
Po wykonaniu nowego, 1-2 cm cięcia skórnego w podbrzuszu, w okolicy nad- łonowej, należy na ostro preparować tkankę tłuszczowo- włóknistą na wysokości kresy białej i kości łonowej, aż do głębokości przedniej powierzchni powięzi mięśnia prostego brzucha.

 Rys. 1 powiększ

Widok przed implantacją protezy

Używając igły do injekcji podoponowych należy wstrzyknąć 100ml sterylnej soli fizjologicznej do przestrzeni Retziusa, aby rozpreparować przestrzeń między pęcherzem moczowym a kością łonową. Następnie igłę Stamey'a przeprowadza się przez przednią blaszkę powięzi mięśnia prostego, przez przestrzeń za kością łonową i kierując igłę przyśrodkowo do łuku ścięgnistego przechodzi się przez cięcie w pochwie (Rys 2). Po przeprowadzeniu szwu pojedynczego, polybutesterowego (rozmiar 0, Novafil, USSDG Tyco) przez jeden z brzegów siatki polipropylenowej przeciąga się go przez oko wychodzącej przez ranę w pochwie igły Stameya. Igłę razem ze szwem przeciąga się przez tkanki przestrzeni załonowej, a następnie ten sam manewr powtarza się ze szwem przechodzącym przez przeciwległy brzeg siatki. Po przeciągnięciu obu szwów pociąga się je ku górze nad powłokami brzusznymi układając jednocześnie protezę w odpowiednim miejscu w ranie krocza. Środkowa część T- Slingu powinna leżeć płasko pod cewką moczową i po obu stronach łuku ścięgnistego zastępując zniszczone lub niewydolne więzadło cewkowo- miedniczne. Wyprowadzając szwy razem z igłą przez wspólny kanał unika się ryzyka uciśnięcia nerwów.

 Rys. 2 powiększ

Igła Stamey'a umożliwia bezpieczne przeciągnięcie szwów mocujących protezę przez przestrzeń załonową. Proteza jest układana w odpowiednim miejscu pod powierzchnią powięzi okołocewkowej w czasie jednoczesnego pociągania szwów za końcówki wychodzące przez cięcie brzusznej.W dalszej kolejności po wypełnieniu pęcherza moczowego płynem wykonuje się kontrolną cystoskopię w celu wykluczenia śródoperacyjnego uszkodzenia ściany pęcherza. Pod koniec operacji szwy utrzymujące T-Sling przeprowadza się przez oka małego kawałka siatki polipropylenowej (1cm), który układa się płasko w ranie, na kresie białej. Ten fragment siatki wycina się z pozostałych resztek protezy po jej modelowaniu. Wymiary protezy są zawsze większe niż wymiary przestrzeni anatomicznej, co umożliwia odpowiednie śródoperacyjne dopasowanie siatki. Jeszcze przed zawiązaniem szwów od protezy błonę śluzową pochwy zamyka się szwem ciągłym 2-0, wchłanialnym. Następnie, jeśli w czasie zabiegu stosowane jest znieczulanie zewnątrz- lub podoponowe, należy wykonać próbę Valsalvy w celu oceny trzymania moczu. W tym momencie chirurg wiążąc szwy decyduje, jakie powinno być ich optymalne napięcie, aby uzyskać pełne trzymanie moczu (Rys 3).

W przypadku znieczulenia ogólnego szwy są zawiązywane po włożeniu wymazówki do cewki moczowej i uzyskaniu kąta 15 stopni odchylenia w kierunku pionowym. Cięcie skórne zamykane jest stosując szew 4-0 wchłanialny, śródskórny oraz przylepce skórne.
Pochwa jest tamponowana gazikiem z antyseptykiem na 12 godzin, cewnik Foleya pozostaje w pęcherzu moczowym przez jeden tydzień.

 Rys. 3 powiększ

Widok po implantacji protezy. Chirurg wiążąc szwy mocujące protezę dozuje ich napięcie tak, aby uzyskać odpowiedni kąt ustawienia cewki moczowej. Tak założona proteza spełnia funcję niewydolnego więzadła cewkowo- miedniczego.

 Rys. 4 powiększ

Widok po implantacji protezy(przekrój strzałkowy)

 Rys. 5 powiększ

Widok po implantacji protezy(przekrój poprzeczny)