HOME FIRMA JAKOŚĆ METODA TRABUCCO OFERTA KONTAKT ZAMÓWIENIA
     
Metoda Trabucco - opis ogólny
OPERACJE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ: Prostej i małej skośnej Skośnej Olbrzymiej
OPERACJE PRZEPUKLINY: Udowej NAWROTOWEJ Brzusznej

BEZNAPIĘCIOWA NAPRAWA PRZEPUKLINY
PACHWINOWEJ NAWROTOWEJ

KORKI - PLUG T2 i PLUG T3

W czasie naprawy przepuklin pachwinowych nawrotowych zalecane jest dojście " tylne" - od strony przestrzeni przedotrzewnowej ze względu obecność blizny w powłokach od strony przedniej oraz zmienione warunki anatomiczne wewnątrz kanału pachwinowego. Widok okolicy pachwinowej przy dojściu tylnym jest podobny do widoku w czasie operacji laparoskopowej.

 Rys. 1 powiększ

Jedynie w przypadku małych przepuklin nawrotowych (<2cm) zaleca się implantację małego korka Plug T2 od strony przedniej. Korek ten ze względu na swoją budowę (obecność podstawy) lepiej wypełnia wrota przepukliny niż inne cylindryczne lub stożkowe korki bez podstawy.

 Rys. 2 powiększ

Cięcie poprzeczne wykonuje się 2cm powyżej pierścienia pachwinowego głębokiego przecinając pochewkę mięśnia prostego i mięśnie skośne brzucha. Mięsień prosty odsuwa się przyśrodkowo i otwiera powięź poprzeczną uwidaczniając przestrzeń przedotrzewnową.

 Rys. 3 powiększ

Następnie preparuje wśród zrostów uwidaczniając worek przepukliny.

 Rys. 4 powiększ

Widok otwartej przestrzeni przedotrzewnowej. Worek przepukliny (na rysunku widoczny centralnie) centralnie, odsunięty mięsień prosty brzucha po stronie lewej.

 Rys. 5 powiększ

Preparowanie worka w przestrzeni przedotrzewnowej.

 Rys. 6 powiększ

Worek przepukliny otwiera się na wysokości szyi i odcina pozostawiając część obwodową worka w pachwinie.

 Rys. 7 powiększ

Można zastosować drenaż obwodowej części worka, aby zapobiec powstaniu wodniaka.

 Rys. 8 powiększWorek zamyka się szwem ciągłym, a wejście do kanału przepukliny zamyka się korkiem Plug T2.

 Rys. 9 powiększ

Worek przepuklinowy zamknięty po stronie otrzewnej, widoczne wrota przepukliny nawrotowej prostej, usunięto szwy po poprzednim zabiegu.

 Rys. 10 powiększ

Cztery szwy zakłada się wokół wrót przepukliny, od strony wewnętrzej na zewnątrz.

 Rys. 11 powiększ

Końcówki tych szwów przeprowadza się przez podstawę korka Plug T2.

 Rys. 12 powiększ

Dwa sposoby zakładania szwów mocujących korek Plug T2.

 Rys. 13 powiększ

Szwy dociąga się i zawiązuje po ułożeniu korka we wrotach przepukliny. Można założyć dodatkowe szwy w celu pewniejszego umocowania korka.

 Rys. 14 powiększ

W przypadku przepukliny nawrotowej skośnej również można założyć korek Plug T2 w podobny sposób, lecz nacinając jego podstawę tak, aby przepuszczała powrózek nasienny.

 Rys. 15 powiększ

W przypadku przepukliny nawrotowej prostej, gdy cała tylna ściana kanału pachwinowego jest osłabiona, implantuje się korek Plug T3 - o szerokiej podstawie, w ten sam sposób, co korek Plug T2.

 Rys. 16 powiększ

Do umocowania szerokiej podstawy korka Plug T3 do tylnej ściany kanału można użyć szwów lub staplera z klipsami.

 Rys. 17 powiększ

Podobnie, w przypadku przepukliny nawrotowej skośnej implantuje się korek Plug T3, gdy trzeba wzmocnić całą tylną ścianę kanału pachwinowego.

 Rys. 18 powiększ